Plenair debat : VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren (AO d.d. 05/06)

De vergadering is geweest

11 juni 2014
14:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data