Plenair debat : Debat over de brandstofaccijnzen

De vergadering is geweest

26 juni 2014
10:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Merkies over de nieuwe cijfers rondom de accijnsontwikkelingen en de verschillen met de cijfers van het CBS

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de brief van de gemeente Sluis inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014

  Loading data
 5. 5

  Brandstofaccijnzen

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt om de accijnsopbrengsten over januari 2014

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten van januari

  Loading data
 8. 8

  Het Wob-verzoek dat het lid Omtzigt bij de regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer op 28 mei 2014 heeft gedaan

  Loading data
 9. 9

  Het nog steeds onbeantwoorde Wob- en grondwetsverzoek inzake het onderzoek naar de gevolgen van de accijnsverhogingen

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het bericht”‘Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume”

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven