Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 juni 2014
14:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)

 7. 7

  VAO Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering (AO d.d. 04/06)

 8. 8

  VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren (AO d.d. 05/06)

 9. 9

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de versobering van pensioenen

 10. 10

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stijgende topinkomens in de ouderen zorg

  Loading data
 13. 13

  Het lid Leijten namens het lid Van Gerven: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de heffingskortingen die in mindering zijn gebracht op de AWBZ-premie, ingezonden 2 mei 2014

  Loading data
 14. 14

  Het lid Klever: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’

  Loading data