Plenair debat : Wet taken meteorologie en seismologie (33802)

De vergadering is geweest

18 juni 2015
11:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet taken meteorologie en seismologie (33 802)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data