Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
VAO JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 (AO d.d. 23/04)
6
VAO Telecommunicatie (AO d.d. 27/03)
7
Het lid De Graaf namens het lid Fritsma: brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat twee derde van de woningcorporaties de huren per 1 juli a.s. maximaal verhoogd

8
Het lid Bruins Slot: debat, voorafgegaan door een brief en feitenrelaas, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bericht ‘Schippers zet NZA onder druk’

9
AFVOEREN: Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer
10
Samenvoegen debatten: Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien + Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie