Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

23 april 2014
15:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VSO inzake besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs (33908)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Het lid Geurts: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Financiën over de zorgen die leven bij de Vereniging Natuurmonumenten over de beheersvergoedingen in het kader van het rietlandbeheer in Nationaal Park de Weerribben-Wieden, ingezonden 14 januari 2014, uitstelbericht 12 februari 2014

  Loading data
 9. 9

  Het lid Geurts: vooraankondiging VSO Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 met stemmingen

 10. 10

  Het lid Agnes Mulder: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Veldhoven: verzoek om uitstel VSO Strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations tot na de regeling van werkzaamheden morgenmiddag

 12. 12

  Het lid Gesthuizen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de suïcide van een bewoner van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar, welke verbleef op de intensief begeleidende opvang

  Loading data
Naar boven