Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de aanpassing van het regeerakkoord

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het VSO Vessel Protection Detachments

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data