Plenair debat : VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

De vergadering is geweest

10 april 2014
16:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data