Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief Kamer:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 13/03)

 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg

 12. 12

  Het lid Pieter Heerma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Economische Zaken over een rapport van Urgenda waaruit blijkt dat een 100% duurzame energievoorziening in 2030 mogelijk is

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Hijum: brief van de minister van Financiën over het bericht ‘Knot pleit voor euro-obligaties’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Helder: brief de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitbreken uit de bajes kinderspel is en het bericht ‘Gevangenen bouwen celdeuren’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Raak: verzoek het debat over afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin spoedig te agenderen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Hijum: brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Fyra terug, NS krijgt geld’

  Loading data
 19. 19

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën over het bericht ‘Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand’

  Loading data
 20. 20

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VSO Landbouw en Visserijraad, nog deze week inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Omtzigt: verzoek om aanwezigheid van de minister-president bij het VAO RAZ/Europese Top (AO d.d. 13/3)

  Loading data