Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij de Huisvestingswet 2014

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Aanpassing eigenwoningforfait

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het VAO Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Voedsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Gewasbescherming buiten de landbouw

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VSO PBO’s

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij de Invoeringswet Participatiewet

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wet hervorming kindregelingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over de voortgang van de capaciteitsverhoging op de Valleilijn

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

  Loading data
Naar boven