Plenair debat

AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over de Invoeringswet Participatiewet, de Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES i.v.m. het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, Goedkeuring van het Belastingverdrag met Ethiopië, over het VAO RBZ Handelsraad, over het VSO Uitwerking andere eindtoetsen in po, over het VAO Behandelvoorbehoud klimaat en energie, over het VAO NVWA, over VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo en het VAO Milieuraad)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië
Stenogram
Download Stemmingen moties Eindtoetsen in het primair onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties NVWA
Stenogram
Download Stemmingen moties Participatiewet
Stenogram
Download Stemmingen moties Milieuraad
Stenogram
Download Stemmingen Participatiewet
Stenogram
Download Stemmingen moties RBZ Handelsraad
Stenogram
Download Stemming andere motie Vervangen verplichte maatschappelijke stage
Stenogram
Download Stemming motie Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie 2030
Stenogram
Download Stemming motie Informele JBZ-Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Fusies en voorzieningenplanning po en vo
Stenogram
Download Stemming motie Vervangen verplichte maatschappelijke stage
Stenogram
Download Stemmingen Vervangen verplichte maatschappelijke stage
Stenogram
Download Stemming Belastingverdrag Nederland-Ethiopië

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

2
Moties ingediend bij de Invoeringswet Participatiewet

4
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

6
Moties ingediend bij het VAO NVWA

8
Moties ingediend bij het VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo

10
Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)

15
Moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstel klimaat en energie 2030