Plenair debat : AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over de Invoeringswet Participatiewet, de Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES i.v.m. het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, Goedkeuring van het Belastingverdrag met Ethiopië, over het VAO RBZ Handelsraad, over het VSO Uitwerking andere eindtoetsen in po, over het VAO Behandelvoorbehoud klimaat en energie, over het VAO NVWA, over VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo en het VAO Milieuraad)

De vergadering is geweest

20 februari 2014
16:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Invoeringswet Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overige motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO NVWA

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO RBZ Handelsraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  VSO over de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstel klimaat en energie 2030

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data