Plenair debat

Invoeringswet Participatiewet (33161) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Invoeringswet Participatiewet (33161) (voortzetting)
Stenogram
Download Participatiewet

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

3
Moties ingediend tijdens het debat

4
Ingetrokken moties