Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een verzoek aan de Raad van State inzake voorlichting over de positie van de Gevolmachtigde ministers in de Rijksministerraad

  Loading data
 2. 2

  Brief van het Presidium over de evaluatie van het experiment inzake het direct in handen stellen van rapporten van de Algemene Rekenkamer aan de meest aangewezen commissies

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Toptalent in het funderend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Masterplan DJI

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Wet werk en zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wet werk en zekerheid

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij VAO Dierproeven

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend bij het notaoverleg over Preventiebeleid

  Loading data
Naar boven