Te behandelen zaken

 1. 1

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over het proefverlof van Volkert van der Graaf

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Preventiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO ERTMS/Spoorveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

  Loading data
 13. 13

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Aanpassingswet WNT

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg

  Loading data