Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over het Burgerinitiatief 'Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum'

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het VAO Zorg voor niet gehouden dieren

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de dierproeven

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

  Loading data