Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de fraude met toeslagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU voorstel: Richtlijn vermoeden van onschuld en aanwezigheid bij strafproces COM (2013) 821

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU voorstel: Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM (2013) 824

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Hervorming langdurige zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht ‘Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand’

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Oost-Europa

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht ‘Noodklok om Jodenhaat’

  Loading data

  Loading data

  Loading data