Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties aanbevelingen Europese commissie bezuinigingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
Stenogram
Download Stemmingen moties raming Tweede Kamer
Stenogram
Download Stemming aangehouden motie Grote Merenregio
Stenogram
Download Stemmingen moties nieuwe masterplan DJI
Stenogram
Download Stemmingen Raming Tweede Kamer
Stenogram
Download Stemmingen moties Leefomgeving
Stenogram
Download Stemmingen Brief EU teeltmateriaal
Stenogram
Download Stemming aangehouden motie JBZ-Raad van 6 en 7 juni
Stenogram
Download Stemming motie Beleidsnota "Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen"
Stenogram
Download Stemmingen Brief EU netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging Mediawet 2008 stelsel publieke omroep
Stenogram
Download Stemmingen moties Gezondheidsaspecten leefomgeving
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Mediawet 2008 stelsel publieke omroep
Stenogram
Download Stemming motie Luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemming motie Emancipatiebeleid
Stenogram
Download Stemmingen Brief Presidium tijdelijke commissie Fyra
Stenogram
Download Stemmingen moties Mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen
Stenogram
Download Stemmingen moties Windenergie op land
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemming motie rapport Parlementair onderzoek "Huizenprijzen"
Stenogram
Download Stemmingen Brief EU markttoegang voor havendiensten
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Economische Zaken 2012

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de raming voor de Tweede Kamer voor het jaar 2014

6
Moties ingediend bij het VAO Windenergie op land

7
8
Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

10
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

12
Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

13
Moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

14
Moties ingediend bij het debat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (incl. juni-raming CPB)

17
Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

18
Moties ingediend bij het debat over het nieuwe masterplan DJI 2013-2018

20
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende een raamwerk voor markttoegang voor havendiensten en financiële transparantie van havens COM (2013) 296