Plenair debat : Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden

De vergadering is geweest

21 januari 2014
20:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren over het bericht ‘EU-miljard voor Egypte ‘verdween in zwart gat’

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data