Plenair debat

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/6)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download VAO Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Vreemdelingen- en asielbeleid

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat