Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag:

  Loading data
 5. 5

  VAO Ganzenbeleid (AO d.d. 20/06)

 6. 6

  VAO Windenergie op land (AO d.d. 20/06)

 7. 7

  VAO Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis (AO d.d. 20/06)

 8. 8

  VAO Visserij (AO d.d. 20/06)

 9. 9

  VAO Dierproeven (AO d.d. 15/05)

 10. 10

  VSO ‘Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling’

 11. 11

  Het lid Verheijen: debat met de minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President over het thema 'subsidiariteit' naar aanleiding van de Kabinetsbrief

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim

  Loading data
 13. 13

  Het lid Leijten: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voortbestaan van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis

  Loading data
 14. 14

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de explosie van wanbetalers door het eigen risico

  Loading data
 15. 15

  Het lid Servaes: brief met een kabinetsreactie op het AIV advies ‘Naar een versterkte sociale dimensie van de Europese Unie’, te ontvangen voorafgaand aan het debat over de Europese top

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Tongeren: verzoek het dertigledendebat over schaliegas om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Economische Zaken

  Loading data
 17. 17

  Het lid Hijum: brief van de minister van Financiën over het bericht dat het kabinet overweegt een half miljard euro te innen door belasting op spaargeld te verhogen en deze brief toe te voegen aan de agenda van het debat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (incl. juni-raming CPB)

  Loading data
 18. 18

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data
 19. 19

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data