Te behandelen zaken

7
Moties ingediend tijdens het debat