Plenair debat : VAO Aanpak Jeugdwerkloosheid (AO d.d. 03/04)

De vergadering is geweest

10 april 2013
14:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data