Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (antwoord 2e termijn) (30174)

De vergadering is geweest

10 april 2013
20:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (antwoord 2e termijn) (30174)

    Loading data
  2. 2

    Ingetrokken amendement

    Loading data