Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Rog: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren

 6. 6

  Het lid Monasch: verzoek uitstel stemmingen, punt 8 op de stemmingslijst, over moties ingediend bij het VAO woningcorporaties

 7. 7

  Het lid Van Raak: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over zijn visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

 8. 8

  Het lid Keijzer: verzoek uitstel stemmingen, punt 22 en 23 op de stemmingslijst, over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (32439)

 9. 9

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data