Plenair debat : VAO Eurodac (AO d.d. 31/01)

De vergadering is geweest

28 februari 2013
17:55 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data