Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 december 2012
14:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Van Tongeren: brief van de minsters voor Infrastructuur en Milieu, voor Veiligheid en Justitie en de Minister-President over de projectontwikkeling rond de Kruitfabriek in Muiden en de betrokkenheid van de voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving hierbij

  Loading data
 3. 3

  Het lid Van Tongeren namens het lid Klaver: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht 'Banken actief in belastingparadijzen', ingezonden 5 november 2012, uitstelbericht 27 november 2012

  Loading data
 4. 4

  Het lid Eijsink: voorzitter commissie Buitenlandse Zaken, vooraankondiging VAO Ontplooiing Patriot-systemen in Turkije (AO d.d. 20/12)

 5. 5

  Het lid Omtzigt: brief van de minister van Financiën inzake een oordeel van de Raad van State over de 2e nota van wijziging bij de begroting Buitenlandse Zaken (V) en uitstel stemmingen, punt 6 op de stemmingslijst, begroting Buitenlandse Zaken (V) tot de avondstemming

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van Hijum: brief van de ministers van Financien en voor Wonen en Rijksdienst over de mogelijkheden voor de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren door een revolveringsfonds voor energiebesparing

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Vliet: verzoek de brief van de minister-president over het informatiedossier over dhr. Verdaas dat de provincie Gelderland gestuurd heeft naar de formateur, te betrekken bij het debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën en het verzoek tot uitbreiding van de spreektijd van dit debat

 8. 8

  VAO LSP (voorheen EPD) (AO d.d. 20/12)

 9. 9

  vooraankondiging: VAO Ontplooiing Patriot-systemen in Turkije (AO d.d. 20/12)

 10. 10

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 11. 11

  VAO Luchtvaart (AO d.d. 19/12)

 12. 12

  VAO Justitiële Jeugdinrichtingen (AO d.d. 19/12)