Te behandelen zaken

 1. 1

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2013 c.a.

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data