Plenair debat : Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 november 2012
13:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief derden:

 7. 7

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voor kennisgeving aannemen in verband met het verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voor kennisgeving aannemen in verband met het verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 11. 11

  Het lid Gesthuizen: debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet'

  Loading data
 12. 12

  Het lid Gesthuizen: verzoek om het dertigledendebat over de situatie rond de tentenkampen van asielzoekers in Amsterdam, Osdorp en in Den Haag, Malieveld zo spoedig mogelijk te agenderen

 13. 13

  Het lid Van Tongeren: brief, met het oog op een debat, van de minister van Infrastructuur en Milieu over het opstappen van Henri Meijdam als lid van het commissariaat van SADC en als belangenbehartiger van de bouwsector en tevens antwoord waarom er geen deskundige meer is op het gebied van gevaarlijke stoffen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Berndsen-Jansen: rappel brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de toezegging om in oktober 2012 een evaluatie naar de Kamer te sturen over de toegenomen straatoverlast en drugshandel als gevolg van de invoering van de wietpas in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Ojik: rappel brief van de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken met een reactie op het rapport van IKV Pax Christi over clustermunitie (en het feit dat Nederlandse bedrijven hierin investeren)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Monasch: verzoek de beantwoording van schriftelijke vragen, aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Financiën over de striktere regels omtrent de NHG bij oversluiten van een hypotheek, heden te ontvangen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Pechtold: rappel verzoek een doorrekening van de natuur- en milieueffecten van het regeerakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving naar de Kamer te sturen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Pechtold: verzoek kabinetsreactie op het bericht dat de inkomensafhankelijke zorgpremie mogelijk in strijd is met Europese regelgeving en een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State over dit bericht

  Loading data
 19. 19

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volkgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiiting van een verzorgingstehuis in Nieuwegein

  Loading data
 20. 20

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verlis van 10.000 banen in de zorg

  Loading data
 21. 21

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data