Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

7
Het lid Beertema: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over incidentenregistratie en het verzoek om het debat Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten (32857) volgende week in te plannen