Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brief:

  Loading data
 5. 5

  De volgende brief:

  Loading data
 6. 6

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro’

  Loading data
 7. 7

  Het lid Leijten: interpellatiedebat, voorafgegaan door brief met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de wmo wetswijziging dat gemeenten verplicht een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij de uitvoering van huishoudelijke verzorging

  Loading data
 8. 8

  VSO Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet

 9. 9

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu over de impact van de intensieve veehouderij op natuur en milieu nu blijkt dat veehouders structureel de milieu- en natuurregels niet naleven en de provincie niet handhaaft en rappel brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de geconstateerde overtredingen van veehouders van de milieuregels

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Raak: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de minister al geruime tijd op de hoogte is van de nauwe contacten tussen de toenmalig premier van Curaçao en de Siciliaanse maffia, maar hier niets tegen gedaan heeft

  Loading data
 11. 11

  Het lid Hachchi (D66) brief van de minister van Defensie over het bericht dat de provincie Zeeland rekening houdt met minimaal 4 miljoen euro en mogelijk tot 15 miljoen euro aan extra kosten in verband met de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen

  Loading data
 12. 12

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Afvoeren: Debat over het bericht dat de minister van SZW opnieuw probeert illegalen die onderwijs mogen volgen hun stage en daarmee hun diploma, te onthouden, ondanks eerdere rechterlijke uitspraken

 14. 14

  Afvoeren: Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100.000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt

 15. 15

  Afvoeren: Dertigledendebat over het bericht ‘Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog’

 16. 16

  Afvoeren: Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen