Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 juni 2012
13:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Vastgoed Defensie (AO d.d. 26/06)

 5. 5

  VAO PGB (AO d.d. 26/06)

 6. 6

  VAO Belastingdienst (AO d.d. 27/06)

 7. 7

  VAO Evaluatie medezeggenschap op scholen (AO d.d. 27/06)

 8. 8

  Het lid Pechtold: Nadere reactie van het kabinet over de notitie Westerwelle

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kortenoeven: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Bommel: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over Nederlandse oorlogsmisdaden op Zuid-Celebes, ingezonden 23 februari 2012

  Loading data
 11. 11

  Het lid Schouw: brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het Thematisch ambtsbericht over de geweldssituatie van LHBT’s in Irak

  Loading data
 12. 12

  Het lid Bashir: verzoek het VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/06) deze week te agenderen inclusief stemmingen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Verhoeven namens Van Veldhoven: verzoek het VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 07/06) te agenderen voor het zomerreces inclusief stemmingen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Kooiman: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Koopmans: verzoek volgende week te stemmen over de Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135)

 16. 16

  Het lid Monasch: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitspraken door de directeur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) over de weerstand bij corporaties tegen regelgeving tot inperken risicovol financieel beleid

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ouwehand: verzoek aanwezigheid van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en innovatie bij de heropening van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Pechtold: tweede nadere reactie van het kabinet over de notitie Westerwelle

  Loading data