Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 juni 2012
12:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende initiatieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 20/06)

 6. 6

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Leijten: brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat patiëntenorganisaties in de knel komen omdat het programma 'aandacht voor iedereen' voor lokale inspraak per 1 juli wordt gestopt

  Loading data
 8. 8

  Het lid Leijten: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data
 9. 9

  Het lid Leijten: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ulenbelt: verzoek aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om zijn inspanning om een sociaal plan tot stand te brengen voor NedCar te verhogen en de Tweede Kamer daarover op korte termijn te informeren

  Loading data
 11. 11

  Het lid Bouwmeester: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Een op de zeven jongeren heeft verstandelijke beperking'

  Loading data
 12. 12

  Het lid Schouten: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Tongeren namens Braakhuis: brief van de minister van Financiën over het bericht ‘DNB hield info achter voor Commissie-De Wit

  Loading data
 14. 14

  Het lid Koolmees: brief van de minister-president met daarin een verslag van de ontmoeting van de minister-president met de Duitse Bondskanselier Merkel en met feitelijke informatie over het initiatief van de “Zukunft-Gruppe” van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ouwehand: Verzoek om aanwezigheid van de Minister-President, de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Veiligheid en Justitie bij het Wetgevingsoverleg Crisis- en herstelwet op maandag 25 juni 2012

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Toorenburg namens Heijnen: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederlandse scholieren het slechtst scoren op burgerschap van alle onderzochte landen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van den Besselaar namens Lucassen: brief van de regering over het rapport het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over mensenhandel, mensensmokkel en kinderprostitutie op Aruba, Curaçao en de BES-eilanden

  Loading data
 18. 18

  Het lid Leijten: vooraankondiging VAO Pakketmaatregelen (AO d.d. 21 juni 2012)