Te behandelen zaken

9
Controversieel verklaren Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (wetgeving)

12
Controversieel verklaren Defensie (brieven)

14
Controversieel verklaren Infrastructuur en Milieu (brieven)

18
Controversieel verklaren Volksgezondheid, Welzijn en Sport (wetgeving)