Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

30 mei 2012
13:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Het lid Arib namens het lid Kuiken: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Arib: verzoek afvoeren debat over mogelijke castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten en verzoek om extra informatie hierover

  Loading data
 6. 6

  Het lid Hachchi: brief van de minister van Defensie met een reactie op het ultimatum dat de Nationale Ombudsman hem heeft gesteld voor een definitief plan voor de verdeling van de ereschulden en de stand van zaken hierover

  Loading data
 7. 7

  VAO Financiële situatie Amarantis (AO d.d. 24/5)

 8. 8

  VSO over het besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie (Kamerstuk 29689, nr. 389)