Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 april 2012
14:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Goedkeuren en voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 4. 4

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Valys/Doelgroepenvervoer (AO d.d. 19/04)

 7. 7

  VAO Luchtvaart (AO d.d. 19/04)

 8. 8

  VSO Voorhangbrief inzake invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve GGZ (25424, nr. 160)

 9. 9

  Het lid Klaver: uitstel stemmingen over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161)

 10. 10

  Het lid De Mos: uitstel van de re- en dupliek van het debat over de Hedwigepolder

  Loading data
 11. 11

  Het lid Hernandez: brief van de minister van Defensie over het bericht dat defensiepersoneel een gouden handdruk ontvangt

  Loading data
 12. 12

  Het lid Bontes: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met het kabinet over het bericht ‘Brussel blijft met geld smijten’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Raak: verzoek afvoeren het VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02)

 14. 14

  Het lid Agema: stand van zaken brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het meldpunt misstanden in de zorg

  Loading data
 15. 15

  Het lid Harbers: debat met de minister president en de minister van Financiën over de nieuw op te stellen begroting voor 2013

 16. 16

  Het lid Van Gerven: VSO Landbouw- en Visserijraad nog heden op de agenda, inclusief stemmingen

 17. 17

  Het lid Hachchi: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de personele en materiële behoefte die er momenteel is bij de VN in het kader van de waarnemingsmissie in Syrië, en de mogelijke bijdrage van Nederland

  Loading data
 18. 18

  Het lid Kooiman: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat oud-politiechef Aad Meijboom zich heeft teruggetrokken als ICT-directeur van de nationale politie naar aanleiding van een kritisch rapport over het pakket maatregelen om de computersystemen bij de politie te verbeteren

  Loading data
 19. 19

  Het lid Ormel: brief van het kabinet over de uitkomsten van de besloten conferentie afgelopen maandag over het al dan niet afgeven van een exportvergunning dat publicatie van het onderzoek naar H5N1 van dhr. Fouchier mogelijk maakt

  Loading data
 20. 20

  Het lid Peters: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de personele en materiële behoefte die er momenteel is bij de VN in het kader van UNMISS en mogelijk andere VN-missies in Zuid-Sudan en Sudan, gelet op de huidige situatie en oplaaiende gevechten tussen beide landen

  Loading data
 21. 21

  Het lid Leijten: uitstel van de derde termijn van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ richting gemeenten (33127)

 22. 22

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de weggevallen steun van het CDA voor prestatiebeloning voor leraren

 23. 23

  AFVOEREN: Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg

 24. 24

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 25. 25

  Afvoeren aangehouden moties in verband met verstrijken termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  VAO Nieuwe Westelijke Oeververbinding (AO d.d. 19/04)

Naar boven