Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 05/04)

 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Aptroot: brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘TLS-baas Kroon weg’ en het teruggaan naar papieren vervoersbewijzen in Groningen bij verschillende regionale vervoerders i.v.m. problemen met leesapparaten

  Loading data
 7. 7

  Het lid Marcouch: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht van achterhouden en verdwijnen van informatie inzake het schietincident in Alphen aan de Rijn

  Loading data
 8. 8

  Het lid Kuiken: brief van de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over grootschalige problemen met de regiotaxi

  Loading data
 9. 9

  Het lid Ormel: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de inzet, het programma en het uitnodigingenbeleid van een door de Nederlandse overheid georganiseerde internationale conferentie over de veiligheid van vogelgrieponderzoek op 23 en 24 april en het verzoek het VAO Vogelgrieponderzoek volgende week te agenderen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Karabulut: uitstel stemmingen Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (33129)

 11. 11

  Het lid Sterk: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bestaansminima door beslaglegging steeds vaker aangetast worden

  Loading data
 12. 12

  Het lid Graus: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht ‘Zestig doden varkens gevonden’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Jacobi: verzoek spoedige agendering van het dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder

 14. 14

  het lid Vermeij: uitstel stemmingen Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen (32477)

 15. 15

  het lid Gesthuizen: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de gevolgen van de problemen bij de postbezorging van PostNL bij de verzending van medische poststukken aan patiënten

  Loading data
 16. 16

  Het lid Arib: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat vroege dementie zou groeien door een ongezonden leefstijl

  Loading data
 17. 17

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data