Te behandelen zaken

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
VAO Wijkenaanpak (AO d.d. 06/03)
6
VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 07/03)
7
VAO Behandelvoorbehoud EU-wetgeving bescherming persoonsgegevens (AO d.d. 07/03)
8
VAO Kinderopvang (AO d.d. 08/03)
10
Het lid Klaver namens het lid Van Tongeren: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de situatie m.b.t. het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) bij het bedrijf Odfjell na nieuwe incidenten

14
het lid Straus: verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het onderzoek van het VU in Amsterdam over geweld tegen medewerkers in de psychiatrie naar de Kamer te sturen inclusief een reactie