Plenair debat : VAO Zorggroep Zonnehuizen (AO d.d. 22/12)

De vergadering is geweest

22 december 2011
19:20 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data