Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 december 2011
13:25 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Leijten: vooraankondiging VAO Stichting Zonnehuizen (AO d.d. 22/12)

 3. 3

  Het lid Leijten: vooraankondiging VAO PGB (AO 22/12)

 4. 4

  VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 20/12)

 5. 5

  VAO Bevolkingsdaling (AO d.d. 1/12)

 6. 6

  VAO Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20/12)

 7. 7

  Het lid Leijten: vooraankondiging VAO Ziekenhuisbekostiging (AO d.d. 21/12)

 8. 8

  Het lid Leijten: vooraankondiging VAO Huisartsenzorg en tariefmaatregelen (AO d.d. 22/12)

 9. 9

  Het lid Van Gent namens het lid Klaver: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vermeende diploma fraude op hogeschool Windesheim en de staat van het hbo

  Loading data
 10. 10

  Het lid Jacobi: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister president over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderwolde

  Loading data
 11. 11

  Het lid Dijkstra: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 12. 12

  Het lid Ormel: brief van de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het al dan niet publiceren van onderzoeksgegevens die een potentieel gevaar (H5N1 vogelgriepvirus) voor de staatsveiligheid en volksgezondheid kunnen opleveren

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Raak: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Raak namens het lid Gesthuizen: brief van de minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie over het bericht dat KPN per direct onder verscherpt toezicht is gesteld

  Loading data
 15. 15

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data