Plenair debat : Debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenie

De vergadering is geweest

21 december 2011
13:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data