Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Luchtvaart/Consumentenrechten (AO’s d.d. 13/10 en 6/9)

 8. 8

  Het lid Koser Kaya: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning

 9. 9

  Het lid Dibi: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus

  Loading data
 10. 10

  Het lid Klaver: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het feit dat de AOb uit het overleg over de invoering van passend onderwijs is gestapt

 11. 11

  Het lid Slob: plenaire afronding van een nog te houden algemeen overleg met de minister president en de minister van Financiën ter voorbereiding op het vervolg van de Europese top deze week

  Loading data
 12. 12

  Het lid Jacobi: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijke doorstart van het EPD en een VAO hierover (AO d.d. 6/10)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over het keurmerk voor palmolie (RSPO) dat in de praktijk waardeloos blijkt te zijn -omdat schending van mensenrechten en het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen bij de productie van deze palmolie veelvuldig blijken voor te komen

  Loading data
 15. 15

  VAO OV-chipkaart (AO 13/10)

 16. 16

  VAO Waterkwaliteit (AO d.d. 13/10)

 17. 17

  Inhandestelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data