Te behandelen zaken

2
Brief regering:

4
Brief regering:

6
Het lid Leijten: dertigledendebat, nog dinsdag te houden en inclusief stemmingen, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt afgeschaft (voorafgegaan door een brief)

7
Het lid Voortman: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over haar uitspraak dat de komkommers 'gewoon even geschild' moeten
8
Het lid Verhoeven: verzoek uitstel VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen (AO d.d. 22/3)
9
Het lid Kooiman: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal comazuipende jongeren fors is toegenomen
12
Het lid Jacobi: rappel brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake reactie op de kritiek van de Europese Commissie op het Natura 2000 beleid in Nederland

13
Het lid Van Bemmel: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)
14
Het lid Karabulut: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bezuinigingen Sociale Werkvoorziening
15
Het lid Van Veldhoven: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht Hedwigepolder blijft voorlopig droog staan
16
VAO Voedselprijzen (AO d.d. 26/5)
17
VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 25/5)
18
VAO Waterkwaliteit (AO d.d. 26/5)
19
VAO Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij (AO d.d. 26/5)
21
Inhandenstelling