Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 april 2011
13:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van na het reces

  Loading data
 2. 2

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen ivm het verstrijken van de termijn

  Loading data
 6. 6

  het lid THIEME (PvdD) verzoek naar aanleiding van het besluit van de commissie ELI het algemeen overleg over antibioticaresistentie te laten vervallen en het onderwerp bij het nog te plannen spoeddebat te betrekken

 7. 7

  het lid BERNDSEN (D66) rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over opsporingsproblemen bij de politie (ingezonden 22 februari 2011)

  Loading data
 8. 8

  het lid DIBI (GroenLinks) rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het aantrekken van foute ondernemers naar aanleiding van het bericht "Britse BV-vorm snel misbruikt" (ingezonden, 1 maart 2011 en uitstelbericht 18 maart 2011)

  Loading data
 9. 9

  het lid ARIB (PvdA) rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over agressie bij weigering alcoholverkoop onder de 16 jaar (ingezonden 3 maart 2011, uitstelbericht 18 maart 2011)

  Loading data
 10. 10

  VAO Dierproevenbeleid (AO d.d. 26/4)

 11. 11

  VAO Handhaving (AO d.d. 30/3 en 26/4)

 12. 12

  VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 27/4)

 13. 13

  VAO Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (AO d.d. 26/4)

 14. 14

  VAO Uitbetaling Toeslagrechten (AO d.d. 26/4)

 15. 15

  Afvoeren spoeddebat over de uitvoering van de aangenomen motie voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren (32 500-VII, nr. 31) en het bericht dat het aantal traineeships bij het Rijk is gehalveerd