Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

10 februari 2011
13:55 - 2:24 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Afvoeren van de stand van werkzaamheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Het lid Arib: brief van de minister van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de rol van mw. Samson in de commssie Samson

  Loading data
 5. 5

  Het lid Berndsen: rappel aangaande de door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegde brief over het subsidiëren van twee opvanghuizen voor slachtoffers van eergerelateerd geweld

  Loading data
 6. 6

  Het lid Schouw: rappel brief van de minister-president en de de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over “openheid over de zakelijke belangen van bewindspersonen”

  Loading data
 7. 7

  VAO Eergerelateerd geweld (AO d.d. 03/02)

 8. 8

  VAO Luchtkwaliteit en Mobiliteit (AO d.d. 09/02)

 9. 9

  VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 09/02)