Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

14 september 2010
15:15 - 22:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenfondsen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

  Loading data

  Loading data