Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 september 2010
15:00 - 19:18 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  brief derden:

 5. 5

  brief regering:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol; Bratislava, 7 juni 2010

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, Jasper van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling

  Loading data
 8. 8

  Het lid Kooiman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie over het bericht dat de jeugdgevangenissen moeten inkrimpen en dat er 1100 banen verdwijnen

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Tongeren: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en Waterstaat over de Balans voor de Leefomgeving

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de waarschuwing die het ministerie van onderwijs naar scholen heeft gestuurd over lezingen van dierenbeschermingsorganisaties

  Loading data
 11. 11

  Afvoeren van de agenda het spoeddebat over de zaak Koos H. en het spoeddebat over pgb's

 12. 12

  Vervallen moties i.v.m. het verstrijken van de termijn

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  VAO MOE-landen (AO d.d. 09/09)