Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Slob: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de kraakwet

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van Raak: spoeddebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het niet uitvoeren van de motie Roemer betreffende de beperking van de inhuur van externen door ministeries (Kamerstuk 32 360, nr. 5)

 5. 5

  Het lid Van Raak: verzoek snel agenderen van het spoeddebat over het onder curatele stellen van politiekorpsen

  Loading data
 6. 6

  Het lid Wolbert: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mogelijke wachtlijsten voor pgb per 1 juli 2010

  Loading data
 7. 7

  Het lid Teeven: verzoek afvoeren van agenda van het voor woensdagavond geagendeerde wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211)

 8. 8

  Het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink: vooraankondiging VAO MIRT (AO d.d. 22/06)

 9. 9

  Het lid Dezentjé Hamming-Bluemink: verzoek afvoeren van agenda van de voor donderdag geagendeerde Wijziging van de Leerplichtwet (32 356)

 10. 10

  Het lid Van der Staaij: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het snel groeiende antisemitisme in Nederland

  Loading data