Plenair debat : Einde vergadering: Stemmingen

De vergadering is geweest

20 mei 2010
21:15 - 12:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Kwaliteitszorg Cure

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Consumentenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO AWACS

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO OV-chipkaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nieuwe stations

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ICT bij de overheid

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen in verband met: Ontwerp van een profielschets t.b.v. de benoeming van een Voorzitter

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de BES-wetten

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Europa en het Nederlandse vreemdelingen-en asielbeleid

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Koopsubsidie

  Loading data
 21. 21

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht ‘CO2 bom onder Barendrecht’

  Loading data
 22. 22

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Medisch specialisten

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Moties en toezeggingen (LNV)

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stand van zaken JSF

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen in verband met: Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

  Loading data
 28. 28

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Staatssteundossier woningcorporaties

  Loading data