Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Postmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Q-koorts

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41)

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Fes-enveloppe van € 500 mln. op het domein kennis, innovatie en onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht ‘CO2 bom onder Barendrecht’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO NPV toetsingsconferentie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage Afghanistan

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over het bericht dat Duitse regels de gasunie een half miljard kosten

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: motie ingediend bij het VSO Bekostigingsbesluit wijziging leerlinggebonden budget

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over het bevriezen van salarissen van onderwijzers en agenten

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Initiatiefnota ‘De grenzen voorbij’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en visserijraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitvoering Nota Ruimte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Asbest

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen in verband met: Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het spoeddebat over het mogelijk verdwijnen van de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Vlissingen

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Handhaving en gegaste containers

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WK Voetbal

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wabo/Omgevingsdiensten

  Loading data
 30. 30

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio’s

  Loading data
 31. 31

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Herbeoordelingen WW

  Loading data