Plenair debat : Spoeddebat over het bevriezen van salarissen van onderwijzers en agenten

De vergadering is geweest

22 april 2010
10:16 - 17:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data